top of page
Hands Up

TAVAS KARJERAS IZAUGSME SĀKAS
ŠEIT

IZVEIDO VEIKSMĪGU KARJERU KOPĀ AR MUMS

Izdzīvo savas dzīves labāko versiju!

Mēs piedāvājam

1

Grupu sesijas tiem,  kas apgūst profesiju

Praktiskie koučinga treniņi grupai - piedāvājam treniņprogrammas ,kas atklās jūsu potenciālu, virzīs uz reālu sasniedzamu mērķi karjerā vai biznesa izveidē.Programmā iekļautas visplašākās uz risinājumiem vērstas metodikas un rīki augstā koučinga kompetences līmenī, kas tiek pielāgotas jomas specifikai un vajādzībām. 

 

Rezultātā tiek atklāti iekšējie resursi, palīdz attīstīt esošas vai jaunas prasmes, identificētas personības stipras puses, uz kuriem balstīties mērķu sasniegšanā. Tiek attīstīta stratēģija, lai veicinātu pārmaiņas un sasniegtu rezultātu. 

2

Individuālas sesijas

 • Pašizaugsme - dziļāka sevis un savu personības aspektu iepazīšana un integrēšana, lai efektīvāk sasniegt sev vēlamo rezultātu.  Rezultāta samazinās stresa un spriedzes līmenis, paceļas pašvertējums, paaugstinās produktivitāte.  

 • Mērķu uzstādīšana - pareizas mērķu uzstādīšana ir galvenais noteikums, lai sapnis kļūtu par realitāti.

 • Stratēģiskā plānošana - lai nokļūtu līdz mērķim ir jāveic noteikts ceļa posms. Tādēļ jāveido reāls un izpildāms plāns.

3

Mācību iestādēm

Profesionālie izaugsmes treniņi skolotājiem un vadības komandai -  efektīva un interesanta komandu saliediešana, vērsta uz iekšēju komunikāciju, saskaņotu darbību, savstarpējo uzticēšanos un citiem efektīvas komandas pamatprincipiem.   

 

Rezultātā  uzlabojas attiecības starp kolēģiem un skolas vide,  palielinās skolotāju iesaiste un lojalitāte. 

Individuālas nodarbības skolotājiem un vadības komandai- atklājot skolotāju un skolu vadības komandu pilno potenciālu un talantus, aug gan skolotāju personīgā izaugsme, gan tiešā veidā tas pozitīvi ietekmē skolēnu mācīšanos.  

 

Rezultātā uzņēmumā ienāk lielāks radošums, jaunas iespējas un zināšanas, palielinās skolotāju motivācija. 

Students Taking Exams

Mūsu misija

Mēs esam profesionālu kouču komanda,kas darbojas Latvijā,lai jaunajiem profesionāļiem, neatkarīgi no vecuma, palīdzētu integrēties darba tirgū. Mūsu misija ir atbalstīt cilvēkus viņu personības pilnveides un pārmaiņu procesos, tā veicinot  apzinātību, individuālo atbildību un savas karjeras attīstību.Mēs esam par veiksmīgu un vieglu  jauno profesionāļu integrāciju darba tirgū. Programma ietver psiholoģisko atbalstu, izmantojot koučinga instrumentus, kuri vērsti uz apzinātības palielināšanu un iekšējā potenciāla atklāšanu,  baiļu parvarēšanu, veicina un attīsta cilvēka un komandu pilno potenciālu, lai izdotos veiksmīgāk virzīties uz priekšu savā unikālajā ceļā un sasniegt savas karjeras virsotnes.  

GALVENĀS PROBLĒMAS KO RISINĀM

Uzsākot jaunu profesiju, ambiciozi un talantīgi studenti un jaunie profesionāļi ar kvalitatīvu izglītību gaida jaunus interesantus izaicinājumus, daudzveidīgu pieredzi un strauju karjeras izaugsmi.  

 

Realitātē bieži vien kaut kas noiet greizi: rutīnas darbi, pieredzes un prasmju trūkums, jauni noteikumi un ierobežojumi izrādās nopietni šķēršļi, kas neļauj jaunājiem professionaļiem piepildīt cerības un ātri augt profesijā. 

 

PROBLĒMAS ar kurām jaunie profesionāļi saskaras savā pirmajā darbā, var tikt atrisinātas ar prasmju kopuma palīdzību.

Šīs prasmes mēs iesakām jau attīstīt studiju laikā, integrējot apmācību programmā.

Vajadzīgās prasmes, lai veiksmīgi uzsāku karjeru un/vai izveidotu savu biznesu:

 

 • Baiļu pārvarēšana (bailes no pārmaiņām, no pirmiem soļiem apkalpojot klientus,utt.) 

 • Spēja prezentēt sevi un savus pakalpojumus 

 •  Pielāgošanās komandas darbam 

 •  Pārrunu prasmes

 • Mērķu uzstādišanas un plānošanas prasmes

“Visgrūtākā lieta ir izvēle rīkoties, pārējais ir tīra izturība. Bailes ir kā “papīra tīģeri”. Tu vari izdarīt jebko, ko Tu izvēlies darīt. Tu vari rīkoties, lai mainītu un kontrolētu savu dzīvi; procedūra un process ir Tavs atalgojums.”

Amelia Earhart

MŪSU IZSTRĀDĀTĀS PROGRAMMAS

Balstoties uz faktiem par pašreizējo situāciju darba mekletāju vidū, izstrādājam vajadzībām pielāgotas programmu, ko iesakam integrēt izglītības iestādēs apmācību procesā. Programmā integrēti koučinga instrumenti, kuri vērstsi uz sekojošu  prasmju attistību:  

 

1. Drošums un pārliecība: Jaunajiem speciālistiem jāattīsta pašpārliecība un drosmīgums savās prasmēs, lai stātos pretī konkurencei darba tirgū. 

 

2. Integrēšanās darba tirgū: Skolā iegūtā izglītība var būt tikai sākums. Jaunajiem speciālistiem jāmācās konkurēt un pielāgoties prasīgajam darba tirgum, lai izceltos salīdzinājumā ar citiem absolventiem. 

 

3. Komunikācijas prasmes: Svarīgi attīstīt ne tikai tehniskās prasmes, bet arī spēju efektīvi komunicēt klātienē ar klientiem,darba devējiem un pārliecinoši sevi prezentēt kā profesionālu speciālistu. 

 

4. Pakalpojumu pārdošanas prasmes: Nepieciešamība noteikt atbilstošas cenas un pārliecinoši pārdot savus pakalpojumus ir galvenie aspekti, kurus jaunie speciālisti var uzlabot. Tas palīdzēs pārvarēt šaubas par saviem spēkiem un izvairīties no “viltvārža sindroma”. 

KĀ MĒS STRĀDĀJAM

Noslēdzot sadarbības līgumu ar mācību iestādi, mēs izstrādājam piemērotu programmu tieši jūsu iestādes specifikai. Iesakam izvēlēties pilnu pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu efektīvākus rezultātus.

Mēs piedāvājam:

 • Profesionālie treniņi studentiem grupās - visplašākās uz risinājumiem vērstas metodikas un rīki augstā koučinga kompetences līmenī, kas tika pielāgotas jomas specifikai un vajādzībām. 

 

Rezultātā tiek atklāti iekšējie resursi, palīdz attīstīt esošas vai jaunas prasmes, identificētas personības stipras puses, uz kuriem balstīties mērķu sasniegšanā. Tiek attīstīta stratēģija, lai veicinātu pārmaiņas un sasniegtu rezultātu. 

 

 •    Individuālas sesijas studentiem -  dziļāka sevis un savu personības aspektu  iepazīšana un integrēšana, lai efektīvāk sasniegt sev vēlamo rezultātu.  

 

Rezultāta samazinās stresa un spriedzes līmenis, pacelas pašvertējums, paaugstinās produktivitāte.  

 

 • Profesionālie treniņi skolotājiem un vadības komandai -  efektīva un interesanta komandu saliediešana, vērsta uz iekšēju komunikāciju, saskaņotu darbību, savstarpējo uzticēšanos un citiem efektīvas komandas pamatprincipiem.   

 

Rezultātā  uzlabojas attiecības starp kolēģiem un skolas vide,  palielinās skolotāju iesaiste un lojalitāte. 

 

 • Individuālas nodarbības skolotājiem un vadības komandai- atklājot skolotāju un skolu vadības komandu pilno potenciālu un talantus, aug gan skolotāju personīgā izaugsme, gan tiešā veidā tas pozitīvi ietekmē skolēnu mācīšanos.  

 

Rezultātā uzņēmumā ienāk lielāks radošums, jaunas iespējas un zināšanas, palielinās skolotāju motivācija. 

bottom of page